ניתן למחוק את כל Bluetooth® מכשירים מהאוזניות.

 

פעולה זו תמחק גם את מתאם ה-USB HD של Cisco אוזניות מהזיכרון של האוזניות. ראה הצמד את מתאם ה-USB לאוזניות של Cisco HD לאוזניות כדי לזווג מחדש את המתאם לאוזניות.

Cisco אוזניות 730 במצב שיוך.

להחליק ולהחזיק את המתג כוח/Bluetooth למשך שמונה שניות. אם הודעות קוליות מופעלות, האוזנייה מנגנת בשורת שמע כאשר היא מוחקת את כל התקני הBluetooth.