באפשרותך למחוק את כל התקני הBluetooth שזווגו מהאוזניות.

להחליק ולהחזיק את הכוח /Bluetooth מתג למשך 9 שניות. אם הודעות קוליות מופעלות, האוזנייה מנגנת בשורת שמע כאשר היא מוחקת את כל התקני הBluetooth.

Cisco אוזניות 730 במצב שיוך.