Možete da izbrišete sve uparene Bluetooth uređaje iz slušalica.

Pomerite i držite prekidač za napajanje/Bluetooth na devet sekundi. Ako su omogućena zvučna obaveštenja, slušalice reprodukuju audio upit kada brišu sve Bluetooth uređaje.

Cisco slušalice 730 u režimu uparivanja.