Możesz usunąć wszystkie sparowane urządzenia Bluetooth ze swojego zestawu słuchawkowego.

Przesuń i przytrzymaj przełącznik Zasilanie/Bluetooth przez dziewięć sekund. Jeśli powiadomienia dźwiękowe są włączone, zestaw słuchawkowy odtwarza komunikat dźwiękowy po usunięciu wszystkich urządzeń Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy Cisco 730 w trybie parowania.