Du kan slette alle parrede Bluetooth-enheder fra hovedtelefonen.

Skub og hold Tænd/Bluetooth-kontakten nede i ni sekunder. Hvis hørbare beskeder er aktiveret, afspiller hovedtelefonen en lydbesked, når den sletter alle Bluetooth-enheder.

Cisco-hovedtelefon 730 i pardannelsestilstand.