U kunt alle gekoppelde Bluetooth-apparaten van uw headset verwijderen.

Schuif de schakelaar Aan/Uit/Bluetooth en houd deze vast gedurende negen seconden. Als hoorbare meldingen zijn ingeschakeld, speelt de headset een audioprompt af wanneer alle Bluetooth-apparaten worden verwijderd.

Cisco-headset 730 in de koppelingsmodus.