Du kan slette alle sammenkoblede Bluetooth-enheter fra headsettet.

Skyv og hold Strøm/Bluetooth bytte i ni sekunder. Hvis hørbare varsler er aktivert, spiller headsettet av en lydmelding når det sletter alle Bluetooth-enheter.

Cisco Headset 730 i sammenkoblingsmodus.