Z náhlavní soupravy můžete vymazat všechna spárovaná zařízení Bluetooth.

Posuňte a devět sekund podržte přepínač Napájení/Bluetooth. Pokud jsou povolena zvuková oznámení, po odstranění všech zařízení Bluetooth bude přehrána příslušná hláška.

Náhlavní souprava Cisco 730 v párovacím režimu.