Можете да изтриете всички сдвоени Bluetooth устройства от вашите слушалки.

Плъзнете и задръжте Захранване/Bluetooth превключете за девет секунди. Ако звуковите известия са активирани, слушалките ви възпроизвеждат звукова подкана, когато изтрие всички Bluetooth устройства.

Слушалка Cisco 730 в режим на сдвояване.