Du kan ta bort alla parkopplade Bluetooth-enheter från ditt headset.

Skjut och håll ström/Bluetooth-brytaren i nio sekunder. Om du har aktiverat hörbara meddelanden hörs en ljudvarning när alla Bluetooth-enheter tas bort.

Cisco-headset 730 i parkopplingsläge.