בפגישה של Webex רווח, כולם יכולים להשתיק משתתפים אחרים.

בפגישות Webex או בפגישות אישיות, רק המארח ושיתוף המארח יכולים להשתיק אחרים.

באחד בשיחה אחת, ניתן גם להשתיק את האדם האחר.


אין באפשרותך לבטל את השתקת המשתתפים ברגע שאתה משתיק אותם, הם יצטרכו לבטל את ההשתקה. עם זאת, המארח והמארח המשותף יכולים לבקש מהמשתתפים לבטל את ההשתקה ישירות מרשימת המשתתפים. הקש על שם המשתתף ובחר בבקשה בטל השתקת. המשתתף מקבל הודעה המבקשת ממנו לבטל את ההשתקה.

1

בשיחה או בפגישה, הקש על לחצן המשתתפים בפקדי השיחות במכשיר או בבקר המגע.

2

הקש על משתתף. לאחר מכן בחר השתקת שמע.1

בשיחה או בפגישה, עבור אל רשימת המשתתפים שבמכשיר או במסך הבית של בקר המגע.

2

הקש על המשתתפים שברצונך להשתיק ובחר באפשרות השתקת שמע.