På möten i Webex-utrymmen kan alla tysta övriga deltagare.

I Webex-möten eller möten i personliga rum kan enbart värden och samvärden tysta andra.

I ett samtal en mot en är det också möjligt att stänga av den andra personen.


Du kan inte slå på ljudet för deltagarna när du har tystat dem, de måste slå på ljudet själva. Värden och samväden kan dock begära att deltagarna slår på sitt eget ljud direkt från deltagarlistan. Tryck på deltagarens namn och välj Begär att slå på ljudet. Deltagaren får ett meddelande med en uppmaning att slå på ljudet.

1

I ett samtal eller möte trycker du på deltagarknappen i samtalskontrollerna på enheten eller pekkontrollen.

2

Tryck på en deltagare. Välj sedan Stäng av ljud.1

I ett samtal eller möte går du till deltagarlistan på enhetens eller pekkontrollens startskärm.

2

Tryck på deltagarna du vill stänga av ljudet och välj stäng av ljudet.