På möten i Webex-utrymmen kan alla tysta övriga deltagare.

I Webex-möten eller möten i personliga rum kan enbart värden och samvärden tysta andra.

I ett och samma samtal är det också möjligt att stänga av den andra personen.


Du kan inte slå på alla deltagare när du har avstängt dem. det innebär att de måste stängas av. Värden och samväden kan dock begära att deltagarna slår på sitt eget ljud direkt från deltagarlistan. Tryck på deltagarens namn och välj sedan begär ljud av. Deltagaren får ett meddelande med en uppmaning att slå på ljudet.

1

Tryck på deltagar knappen i samtals kontrollerna på din enhet eller touch Controller i ett samtal eller ett möte.

2

Tryck på en deltagare. Välj sedan Stäng av ljudet.1

I ett samtal eller ett möte går du till deltagar listan på din enhet eller touch-styrenhetens Start skärm.

2

Tryck på deltagarna du vill stänga av och välj Stäng av ljud.