V prostoru Webex může každý účastník ztlumit jiného účastníka.

Na schůzce Webex nebo schůzce v osobní místnosti může účastníky ztlumit pouze hostitel a spoluhostitel.

Při hovoru jeden na jednoho je také možné ztlumit druhou osobu.


Jakmile je ztlumíte, nemůžete zrušit ztlumení účastníků, budou se muset ztlumit sami. Hostitel a  spoluhostitel však může účastníky požádat o  zrušení ztlumení přímo ze seznamu účastníků. Klepněte na jméno účastníka a vyberte možnost Požádat o zrušení ztlumení. Účastník obdržíoznámení s žádostí o zrušení ztlumení.

1

Při hovoru nebo schůzce klepněte na tlačítko Účastníci v ovládacích prvcích hovoru na zařízení nebo dotykovém ovladači.

2

Klepněte na účastníka. Poté vyberte Ztlumit zvuk.1

Během hovoru nebo schůzky přejděte na seznam účastníků na domovské obrazovce zařízení nebo dotykového ovladače.

2

Klepněte na účastníky, které chcete ztlumit, a vyberte možnost Ztlumit zvuk.