V prostoru Webex může každý účastník ztlumit jiného účastníka.

Na schůzce Webex nebo schůzce v osobní místnosti může účastníky ztlumit pouze hostitel a spoluhostitel.

Na jednom hovoru můžete také ztlumit další osobu.


Po ztlumení účastníků nemůžete zrušit detlumené zrušením jejich ztlumení. Hostitel a  spoluhostitel však může účastníky požádat o  zrušení ztlumení přímo ze seznamu účastníků. Klepněte na jméno účastníka a zvolte Zrušit tlumení. Účastník obdržíoznámení s žádostí o zrušení ztlumení.

1

V průběhu hovoru nebo schůzky klepněte na tlačítko účastníci v ovládacích prvcích hovoru na vašem zařízení nebo dotykovém zařízení.

2

Klepněte na účastníka. Pak klepněte na tlačítko ztlumit zvuk.1

V hovoru nebo ve schůzce přejděte na seznam účastníků na domácím displeji zařízení nebo zařízení.

2

Klepněte na účastníky, které chcete ztlumit a pak klepněte na tlačítko ztlumit zvuk.