При среща в пространството Webex всеки може да заглушава останалите участници.

В срещите в Webex или срещите в личните стаи само домакинът съ-домакинът t могат да заглушават останалите.

При едно обаждане е възможно да заглушите и другия човек.


Не можете да включите звука на участниците, след като сте ги заглушили, те ще трябва да се включат сами. Домакинът и съ-домакинът обаче могат да поискат от участниците да отменят заглушаването директно от списъка с участници. Докоснете името на участника и изберете Заявка за включване на звука. Участникът получава известие с молба да не отменя заглушаването си.

1

В разговор или събрание докоснете бутона Участници в контролите за повикване на вашето устройство или сензорен контролер.

2

Докоснете участник. След това изберете Изключване на звука.1

В разговор или събрание отидете в списъка с участници на началния екран на вашето устройство или сензорен контролер.

2

Докоснете участниците, които искате да изключите звука, и изберете изключване на звука.