Podczas spotkania w obszarze Webex każdy może wyciszyć innych uczestników.

W przypadku spotkań Webex lub spotkań w pokoju osobistym tylko gospodarz i współgospodarze mogą wyciszyć inne osoby.

Za pomocą jednego połączenia można wyciszyć drugą osobę również.


Nie można wyłączyć wyciszania uczestników, gdy je wyłączysz, ale będą musiały wyłączyć wyciszenie Jednak gospodarz i współgospodarz mogą poprosić uczestników o wyłączenie wyciszenia bezpośrednio z listy uczestników. Dotknij nazwy uczestnika i wybierz opcję Usuń wyciszenie żądania. Uczestnik otrzymuje powiadomienie z prośbą o wyłączenie wyciszenia.

1

W trakcie połączenia lub spotkania dotknij przycisku uczestnicy w oknie sterowanie połączeniami na swoim urządzeniu lub na kontrolerze dotykowym.

2

Dotknij uczestnika. Następnie wybierz opcję wyciszanie dźwięku.1

W trakcie połączenia lub spotkania przejdź do listy uczestników na swoim urządzeniu lub na ekranie głównym kontrolera dotykowego

2

Dotknij uczestników, których chcesz wyciszyć, i wybierz opcję Wycisz dźwięk.