Na Webex sastanku, svi mogu da priguše druge učesnike.

U Webex sastancima ili sastancima u ličnoj sobi, samo domaćin i zadrugar mogu da priguše druge.

U jednom pozivu, takođe je moguće prigušiti drugu osobu.


Ne možete da omamite učesnike kada ih prigušite, moraće sami da se odmotavaju. Međutim, domaćin i ko-voditelj mogu da zatraže od učesnika da se odmiče direktno sa liste učesnika. Dodirnite ime učesnika i izaberite stavku Zahtev nemuti. Učesnik dobija obaveštenje u kojem se od njih traži da se otpuše.

1

U pozivu ili sastanku dodirnite dugme Učesnici u kontrolama poziva na uređaju ili kontroleru dodira.

2

Dodirnite učesnika. Zatim izaberite opciju Priguši ton.1

U pozivu ili sastanku idite na listu učesnika na početnom ekranu uređaja ili kontrolera osetljivog na dodir.

2

Dodirnite učesnike koje želite da prigušite i izaberite priguši zvuk.