In een Webex-ruimtevergadering kan iedereen de andere deelnemers dempen.

In Webex-vergaderingen of vergaderingen in persoonlijke ruimten kunnen alleen de host en de co-host anderen dempen.

Bij een gesprek kunt u ook de andere persoon dempen.


Je kunt deelnemers niet dempen als je ze hebt gedempt, maar ze moeten zichzelf dempen. De host en co-host kunnen deelnemers verzoeken om dempen rechtstreeks op te heffen uit de deelnemerslijst. Tik op de naam van de deelnemer en selecteer Verzoek dempen ongedaan maken. De deelneer krijgt een melding met het verzoek om de demping op te heffen.

1

Tik tijdens een gesprek of een vergadering op de knop Deelnemers in de gespreksbesturing van uw apparaat of touch controller.

2

Tik op een deelnemer. Selecteer vervolgens audio dempen.1

Tijdens een gesprek of een vergadering kunt u naar de deelnemerslijst op uw apparaat of het startscherm van de Touch Controller gaan.

2

Tik op de deelnemers die u wilt dempen en selecteer geluid dempen.