In een Webex-ruimtevergadering kan iedereen de andere deelnemers dempen.

In Webex-vergaderingen of vergaderingen in persoonlijke ruimten kunnen alleen de host en de co-host anderen dempen.

In één gesprek is het ook mogelijk om de andere persoon te dempen.


U kunt de demping van de deel nemers niet opheffen nadat u ze hebt gedempt, dan moeten ze dempen ongedaan maken. De host en co-host kunnen deelnemers verzoeken om dempen rechtstreeks op te heffen uit de deelnemerslijst. Tik op de naam van de deel nemer en selecteer aanvraag dempen ongedaan maken. De deelneer krijgt een melding met het verzoek om de demping op te heffen.

1

Tik in een gesprek of een vergadering op de knop deel nemers in de gespreks knoppen op uw apparaat of de Touch controller.

2

Tik op een deel nemer. Selecteer vervolgens audio dempen.1

In een gesprek of een vergadering gaat u naar de lijst met deel nemers op het Start scherm van uw apparaat of Touch controller.

2

Tik op de deel nemers die u wilt dempen en selecteer Audio dempen.