I et Webex-områdemøte kan alle dempe andre deltakere.

I Webex-møter eller personlige rommøter, kan bare verten og delverten dempe andre.

I ett anrop er det også mulig å dempe den andre personen.


Du kan ikke fjerne demping av deltakerne når du har dempet dem, må de oppheve dempingen. Verten ogdelverten kan be deltakere om åfjerne demping direkte fra deltakerlisten. Trykk på deltakerens navn og velg be om Opphev demping. Deltakeren mottar et varsel der de blir bedt om å oppheve demping.

1

Trykk på deltakere -knappen i samtale kontrollene på enheten eller berørings kontrolleren når du er i en samtale eller et møte.

2

Trykk på en deltaker. Deretter velger du Demp lyd.1

I en samtale eller et møte, går du til deltaker listen på din enhet eller berørings kontrollørs hjem skjerm.

2

Trykk på deltakerne du vil dempe, og velg Demp lyd.