I et Webex-områdemøte kan alle dempe andre deltakere.

I Webex-møter eller personlige rommøter, kan bare verten og delverten dempe andre.

I en samtale mot én er det også mulig å dempe den andre personen.


Du kan ikke oppheve dempingen av deltakerne når du har dempet dempingen, de må oppheve dempingen av seg selv. Verten ogdelverten kan be deltakere om åfjerne demping direkte fra deltakerlisten. Trykk på deltakerens navn og velg Be om oppheving av demping. Deltakeren mottar et varsel der de blir bedt om å oppheve demping.

1

I en samtale eller et møte trykker du Deltakere-knappen i samtalekontrollene på enheten eller berøringskontrolleren.

2

Trykk på en deltaker. Velg deretter Demp lyd.1

I en samtale eller et møte går du til deltakerlisten på enheten eller berøringskontrollerens startskjerm.

2

Trykk på deltakerne du vil dempe, og velg demp lyden.