גישה מרחוק בתמיכה של Cisco Webex

הגישה מרחוק של Webex מאפשרת לך ליצור רשת של מחשבים שתוכל לגשת אליהם מרחוק. תוכל להציג רשימה של המחשבים המרוחקים המוקצים לך בכל עת.

אודות גישה מרחוק

ניתן ליצור את הרשת ללא עלויות התקנה מורכבות והשקעה גבוהה בחומרה, תוכנה וצוות טכני.

באמצעות גישה מרחוק ניתן:

 • לעבוד על מחשבים מרוחקים מרובים מכל מקום בעולם עם דפדפן אינטרנט בלבד.

 • ספק תמיכה ותחזוקה למוצרי הארגון שלך כאילו ישבת מול המחשבים.

הצג רשימה של המחשבים המרוחקים שהוקצו לך

הדף 'מחשבים לגישה מרחוק' מציג רשימה של קבוצות ומחשבים שמנהל האתר הקצה לך. מנהל האתר יכול לארגן מחשבים לקבוצות. לדוגמה, מנהל האתר יכול לסדר מחשבים לפי כל סניף בארגון שלך. סמלילי סמל תיקיות בדף מייצגים את הקבוצות.

  1 התחבר לאתר הגישה מרחוק שלך באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.
  2 בסרגל הניווט השמאלי, בקטע ספק תמיכה, בחר באפשרות גישה מרחוק.

  אם אינך רואה קישור לגישה מרחוק בסרגל הניווט השמאלי, מנהל האתר שלך לא הקצה לך קבוצה או מחשב. צור קשר עם מנהל האתר שלך כדי להגדיר את הדף 'מחשבים לגישה מרחוק '.

  3 כדי להציג תת - קבוצה או מחשבים בודדים, בחר בסמל התיקייה.
  האם המאמר הועיל לך?