Daljinski pristup u podršci za Cisco Webex

Webex daljinski pristup vam omogućava da kreirate mrežu računara kojima možete daljinski da pristupite. U svakom trenutku možete da prikažete listu udaljenih računara koji su vam dodeljeni.

Osnovni podaci o daljinskom pristupu

Mrežu možete kreirati bez složenih troškova instalacije i velikih ulaganja u hardver, softver i tehničko osoblje.

Pomoću daljinskog pristupa možete da:

 • Radite na više udaljenih računara sa bilo kog mesta na svetu samo sa Veb pregledačem.

 • Obezbedite podršku i održavanje za proizvode vaše organizacije kao da sedite ispred računara.

Prikazivanje liste udaljenih računara koji su vam dodeljeni

Stranica "Računari daljinskog pristupa" prikazuje listu grupa i računara koje vam je dodelio administrator lokacije. Administrator lokacije može da organizuje računare u grupe. Na primer, administrator lokacije može da rasporedi računare po svakoj grani u vašoj organizaciji. Ikone ikona fascikle na stranici predstavljaju grupe.

  1Prijavite se na Veb lokaciju daljinskog pristupa koristeći svoje korisničko ime i lozinku.
  2Na levoj traci za navigaciju, u okviru Obezbedipodršku izaberite daljinski pristup.

  Ako na levoj traci za navigaciju ne vidite vezu daljinskog pristupa, administrator lokacije vam nije dodelio nijednu grupu ili računar. Obratite se administratoru lokacije da biste podesili stranicu "Računari daljinskog pristupa".

  3Izaberite ikonu fascikle da biste prikazali podgrupu ili pojedinačne računare.
  Da li je ovaj članak bio koristan?