Om Remote Access

Du kan upprätta nätverket utan att behöva betala dyra installationskostnader eller göra dyra investeringar i maskinvara, program och teknisk personal.

Med hjälp av Remote Access kan du:

  • arbeta på flera fjärrdatorer från valfri plats i världen direkt från en webbläsare

  • tillhandahålla support och underhåll av din organisations produkter precis som om du satt framför datorerna i fråga

Visa en lista över fjärrdatorer som är tilldelade dig

På sidan Remote Access-datorer visas en lista med grupper och datorer som din webbplatsadministratör har tilldelat dig. Webbplatsadministratören kan organisera datorer i grupper. Webbplatsadministratören kan till exempel arrangera datorer enligt grenarna i din organisation. Mappikonerna på sidan representerar grupper.

1

Logga in på din Remote Access-webbplats med ditt användarnamn och lösenord.

2

På vänstra navigeringsraden, under Ge support, väljer du Remote Access.

Om du inte ser någon Remote Access-länk på den vänstra navigeringsraden har din webbplatsadministratör inte tilldelat någon grupp eller dator till dig. Kontakta din webbplatsadministratör för att konfigurera sidan Remote Access-datorer.

3

För att visa en undergrupp eller enskilda datorer klickar du på mappikonen.