גש לפקידת קבלה מפורטל המשתמשים המתקשרים . לקבלת שלבים על אופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

מתוך חלונית הקונסולה, לחץ על תשובה.