Kada je dostupno ažuriranje aplikacije, gumb Ažuriraj prikazuje se u gornjem desnom kutu aplikacije.

Trenutnu verziju aplikacije možete pregledati iz Cisco Webex Desk Camera > o Cisco Webex Desk Camera na traci izbornika.


Instalacija ažuriranja zatvara aplikaciju.

1

Kliknite gumb Ažuriraj kako biste preuzeli datoteku instalacijskog programa na lokalni pogon.

Snimka zaslona aplikacije Kamera
2

Dvaput pritisnite izvršnu datoteku za pokretanje instalacije.

3

Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.