Kodni naziv pristupa značajki

Zadana vrijednost

Pridruženi servis

Aktivacija filtriranja izvršnog poziva

#61

Executive

Deaktivacija filtriranja izvršnog poziva

#62

Executive

Izvršni asistent poziv push*

#63

Executive Assistant

Izvršni pomoćnik inicirati poziv*

#64

Executive Assistant

Uključivanje izvršnog pomoćnika*

#65

Executive Assistant

Isključivanje izvršnog pomoćnika*

#66

Executive Assistant

*Prilikom biranja potrebne su dodatne znamenke.

Kod za pristup značajkama koji zahtijeva dodatne znamenke

Slijedi primjer mogućnosti slijeda biranja za korištenje FAC-a izvršnog pomoćnika.

Primjer koda za pristup značajkama uključivanja:

Ako telefonski broj ili proširenje izvršne vlasti nije dano s FAC-om, od pomoćnika se traži telefonski broj ili proširenje izvršne vlasti.

  • #65 - Zatim upitan za izvršni telefonski broj ili proširenje.

  • #65 + telefonski broj ili proširenje.