Název přístupového kódu funkce

Výchozí hodnota

Přidružená služba

Aktivace filtrování hovorů vedoucích pracovníků

#61

Vedení

Deaktivace filtrování hovorů vedoucích pracovníků

#62

Vedení

Vynucení hovoru asistentem vedení*

#63

Výkonný asistent

Zahájení hovoru asistentem vedení*

#64

Výkonný asistent

Přihlášení asistenta vedení*

#65

Výkonný asistent

Odhlášení asistenta vedení*

#66

Výkonný asistent

*Při vytočení vyžaduje další číslice.

Přístupový kód funkce vyžadující další číslice

Následuje příklad možností sekvence vytáčení pro použití funkce FAC asistenta vedení.

Příklad přístupového kódu funkce přihlášení:

Pokud telefonní číslo nebo linka vedení není k dispozici s funkcí FAC, zobrazí se asistent výzvu k zadání telefonního čísla nebo linky vedení.

  • #65 – Poté se zobrazí výzva k zadání telefonního čísla nebo linky vedení.

  • #65 + telefonní číslo nebo linka.