שם קוד גישה לתכונה

ערך ברירת המחדל

שירות משויך

הפעלת סינון שיחה מנהלתית

#61

אקזקיוטיב

הפעלת סינון שיחה מנהלתית

#62

אקזקיוטיב

עוזר מנהל שיחה לדחוף

#63

עוזר מנהלים

עוזר מנהל-משנה להתקשר

#64

עוזר מנהלים

הצטרפות עוזר מנהל *

#65

עוזר מנהלים

עוזר מנהל-הצטרפות

#66

עוזר מנהלים

* דורש ספרות נוספות כאשר מחויגים.

קוד גישה לתכונה המחייב ספרות נוספות

להלן דוגמה לאפשרויות רצף החיוג לשימוש בעוזר מנהל FAC.

לדוגמה, קוד גישה לתכונה של הצטרפות:

אם מספר הטלפון או השלוחה של המנהל לא סופקו עם הFAC, העוזר מתבקש למספר את מספר הטלפון של המנהל או את השלוחה.

  • #65-לאחר מכן התבקשת מספר הטלפון או השלוחה של המנהל.

  • #65 + מספר טלפון או סיומת.