Име на код за достъп до функция

Стойност по подразбиране

Асоциирана услуга

Активиране на филтрирането на изпълнителни повиквания

#61

Ръководител

Дезактивиране на филтриране на екзекютив повиквания

#62

Ръководител

Изпълнително-помощник повикване push*

#63

Помощник на ръководителя

Изпълнително-помощник Иницииране на повикване*

#64

Помощник на ръководителя

Изпълнителен асистент За да се включите*

#65

Помощник на ръководителя

Изпълнителен асистент Отказване*

#66

Помощник на ръководителя

*Изисква допълнителни цифри при набиране.

Код за достъп до функция, изискващ допълнителни цифри

По-долу е даден пример за опциите за набиране на последователност за използване на FAC с изпълнителна помощ.

Пример за код за достъп до функцията за вписване:

Ако телефонният номер или разширението на изпълнителната власт не са предоставени с FAC, тогава помощникът се подканва за телефонния номер или разширението на изпълнителната власт.

  • #65 - След това подканени за телефонния номер или разширението на изпълнителната власт.

  • #65 + телефонен номер или разширение.