Име на код за достъп до функция

Стойност по подразбиране

Асоциирана услуга

Активиране на филтриране на изпълнителни повиквания

#61

Ръководител

Деактивиране на филтрирането на екзекютив разговор

#62

Ръководител

Натискане на повикване от изпълнителен асистент*

#63

Изпълнителен асистент

Изпълнителен асистент Начално обаждане*

#64

Изпълнителен асистент

Включване на изпълнителен асистент*

#65

Изпълнителен асистент

Отказ от изпълнителен асистент*

#66

Изпълнителен асистент

*Изисква допълнителни цифри при набиране.

Код за достъп до функция, изискващ допълнителни цифри

По-долу е даден пример за опциите за последователност на набиране за използване на FAC за помощник на изпълнителния директор.

Пример за код за достъп до функция за включване:

Ако телефонен номер или вътрешен номер на изпълнителния директор не е предоставен с FAC, тогава асистентът получава подкана за телефонен номер или вътрешен номер на изпълнителния директор.

  • #65 - След това ще бъдете подканени за телефонен номер или вътрешен номер на изпълнителния директор.

  • #65 + телефонен номер или разширение.