Navn på tilgangskode for funksjon

Standardverdi

Tilknyttet tjeneste

Aktivering av filtrering av executive call

#61

Utøvende

Deaktivering av filtrering av lederanrop

#62

Utøvende

Push for executive-assistant-samtale*

#63

Lederassistent

Start samtale for hovedassistent*

#64

Lederassistent

Innmelding av executive assistant*

#65

Lederassistent

Utmelding av eksekutivassistent*

#66

Lederassistent

*Krever flere sifre når de slås.

Tilgangskode for funksjoner som krever flere sifre

Følgende er et eksempel på alternativene for oppringingssekvens for bruk av en executive-assistant FAC.

Eksempel på tilgangskode for opt-in-funksjon:

Hvis lederens telefonnummer eller internnummer ikke er utstyrt med FAC, blir assistenten bedt om lederens telefonnummer eller internnummer.

  • #65 - Deretter bedt om lederens telefonnummer eller internnummer.

  • #65 + telefonnummer eller internnummer.