Namn på funktionsåtkomstkod

Standardvärde

Associerad tjänst

Aktivering av filtrering av verkställande samtal

#61

Verkställande

Inaktivering av filtrering av verkställande samtal

#62

Verkställande

Samtalspush-avisering för Executive Assistant*

#63

Executive Assistant

Samtalsstart för Executive Assistant*

#64

Executive Assistant

Anmälan för Executive Assistant*

#65

Executive Assistant

Avanmälan för Executive Assistant*

#66

Executive Assistant

*Extra siffror krävs vid uppringning.

Funktionsåtkomstkod som kräver ytterligare siffror

Följande är ett exempel på alternativen för uppringningssekvenser för användning av en funktionsåtkomstkod för Executive Assistant.

Exempel på åtkomstkod för funktionen Anmälan:

Om verkställandes telefonnummer eller anknytning inte fått funktionsåtkomstkod tillfrågas assistenten om telefonnumret eller anknytningen.

  • #65 – Ange därefter verkställandes telefonnummer eller anknytning.

  • #65 + telefonnummer eller anknytning.