Audio-instellingen

Klik op uw profielfoto, selecteer Instellingenen selecteer Audio. Vervolgens kunt u de volgende instellingen wijzigen:

 • Kies de apparaten die u wilt gebruiken voor de microfoon, luidspreker en belbel. U kunt hier het volume van uw luidspreker en microfoon aanpassen en het selectievakje Automatisch volume aanpassen in- of aansluiten.
 • Kies Systeeminstelling gebruiken om een apparaat te gebruiken dat als de standaardoptie op uw systeem is geconfigureerd. Wanneer u het audioapparaat voor uw besturingssysteem wijzigt, volgt Webex deze wijziging. Als u wilt zien welk apparaat u momenteel hebt ingesteld als standaard, gaat u naar Start > Instellingen > systeem > geluid.

   

  Gebruik een van onze Cisco Headset 500-serie met de USB-connector of Cisco Headset 730 met Bluetooth in uw vergaderingen en gesprekken.

 • Kies het volume van de beltoon van het inkomende gesprek en de geluidssignaalgeluiden van het bericht.

  Klik op Testen om het volume te testen. De beltoon die u hebt gekozen in Meldingen > wordt afgespeeld.

 • Vink het selectievakje Dempen tijdelijk aan door een spatiebalk in te sluiten zodat u het dempen tijdelijk kunt in- of uitmpen tijdens een vergadering.
 • Onder Webex Smart Audio:

U kunt ook uw audio-opties direct vanuit uw gespreksknoppen wijzigen. Klik op de vervolgkeuzepijl naast Dempen, kies Instellingenen maak vervolgens uw selecties.

Klik op profielfoto, kies Voorkeurenen selecteer Audio. Vervolgens kunt u de volgende instellingen wijzigen:

 • Kies de apparaten die u wilt gebruiken voor de microfoon, luidspreker en belbel. U kunt hier het volume van uw luidspreker en microfoon aanpassen en het selectievakje Automatisch volume aanpassen in- of aansluiten.
 • Kies Systeeminstelling gebruiken om een apparaat te gebruiken dat als de standaardoptie op uw systeem is geconfigureerd. Wanneer u het audioapparaat voor uw besturingssysteem wijzigt, volgt Webex deze wijziging. Als u wilt zien welk apparaat u momenteel hebt ingesteld als de standaardinstelling, gaat u naar Systeemvoorkeuren > geluid.

   

  Gebruik een van onze Cisco Headset 500-serie met de USB-connector of Cisco Headset 730 met Bluetooth in uw vergaderingen en gesprekken.

 • Kies het volume van de beltoon van het inkomende gesprek en de geluidssignaalgeluiden van het bericht.

  Klik op Testen om het volume te testen. De beltoon die u hebt gekozen in Meldingen > wordt afgespeeld.

 • Vink het selectievakje Dempen tijdelijk aan door een spatiebalk in te sluiten zodat u het dempen tijdelijk kunt in- of uitmpen tijdens een vergadering.
 • Onder Webex Smart Audio:

Als u uw audio-opties vanuit uw gespreksopties wilt wijzigen, klikt u op de vervolgkeuzepijl naast Dempen , kiest u Instellingen en selecteert u vervolgens uw selectie.

Uw standaardaudio hangt af van het type gesprek. Wanneer u een video gesprek tot maakt, wilt u uw telefoon kunnen bekijken terwijl u spreekt, zodat uw luidspreker de standaardaudio is. Wanneer u een audiogesprek tot leven maakt of een oproep beantwoordt, is uw oordopje de standaard.

U kunt uw audio alleen van luidspreker naar oordopje wijzigen terwijl u in gesprek bent, tenzij u een instelling wilt zoals Gesprekken beantwoorden met luidspreker aan om toe te passen op alle inkomende gesprekken.

1

Tik op en kies Luidsprekerof iPhone (als u een iOS-apparaat gebruikt) of Telefoon (als u een Android-apparaat gebruikt).

Wanneer u verbinding maakt met een audioapparaat, zoals uw luidspreker, Bluetooth-apparaat of hoofdtelefoon, verandert het pictogram in het uiterlijk en laat u zien hoe uw audio wordt verzonden.

2

(Optioneel) Tik op uw profielfoto, ga naar Instellingen > Audioen schakel een van de volgende opties in:

 • Gesprekken beantwoorden met luidspreker aan: deze instelling is alleen van toepassing als u geen externe audioapparaat hebt verbonden.
 • Achtergrondgeluid verwijderen:neem deel aan uw vergaderingen en gesprekken zonder zorgen over lawaaierige toetsenborden, geluidsbellen of online leren in de volgende ruimte. U kunt achtergrondgeluiden verwijderen tijdens uw huidige gesprek of vergadering.

U kunt de microfoon wijzigen die u gebruikt tijdens het bellen.


U moet Chrome, Safari of Firefox gebruiken om te bellen. Ongeacht of u een webbrowser in Windows, Mac of Linux gebruikt, moet uw webbrowser zijn ingesteld voor het gebruik van de camera en microfoon.

Klik op het activiteitenmenu en kies Vergaderen. Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken om de oproep te maken door op Audio/video te klikken.