Een webinar of webcast plannen

Voordat u begint

Zie Webinar en Webcastmodus vergelijken in Webex Events (nieuw) om te bepalen of de webinarmodus of Webcast-modus de beste manier is om uw Webex Events (nieuwe) gebeurtenis te hosten.

1

Meld u aan bij uw Webex-site, klik op de vervolgkeuzepijl naast Een vergadering plannen en selecteer vervolgens Een gebeurtenis plannen.

2

Voer de gebeurtenisgegevens in, zoalsOnderwerp, Gebeurteniswachtwoord en Datum en tijd.

3

Selecteer Webinar of Webcast.

4

Nodig panelleden uit om op te werken als deskundige om ervoor te zorgen dat de gebeurtenis soepel verloopt.

5

Klik op Geavanceerde opties tonen om audio-opties aan te passen, registratievereist, wacht oefensessie en meer.

Een webinar of webcast starten

Meld u aan bij uw Webex-site, selecteer Vergaderingen, zoek uw gebeurtenis en selecteer Starten.

Als u een webcast op de ere-site op de startpagina wilt hebben, klikt u op Webcast starten, kiest u de lay-out voor streamen en klikt u op Live .

Deelnemen aan een webinar of webcast

Wanneer u bent uitgenodigd voor een webinar of webcast, ontvangt u een e-mailuitnodiging. U kunt zich registreren en deelnemen aan een webcast of webinar via de uitnodiging.

1

Open de e-mail die de host naar u heeft gestuurd.

2

Houd rekening met het volgende:

  • Als registratie is vereist, klikt u op Registreren, voert u uw naam en e-mailadres in en opent u de bevestigingsmail zodra uw registratie is goedgekeurd.
  • Als er geen registratie is vereist, selecteert u Deelnemen aan gebeurtenis, voert u uw naam en e-mailadres in en klikt u op Deelnemen aangebeurtenis.

Wanneer u deel gaat nemen aan een webcast, wordt de webcast geopend in uw browser. De webcast wordt gestart zodra de host het streamen van de uitzending start.

Rollen in Webex Events (nieuw)

Host

Hosts plannen en beheren de webinar of webcast. Ze kunnen rollen toewijzen aan deelnemers en veel van dezelfde machtigingen als de andere rollen.

Co-host

Co-hosts hebben veel van dezelfde toestemmingen als de host. Met deze programma's kunnen de host een webinar of webcast beheren of deze starten als de host te laat is.

Panellid

Panelleden zijn de deskundigen die spreken via uw webinar of webcast. Ze kunnen vragen beantwoorden, publiek en privé chatten en meer om de webcast of webinar te moderen

Presentatoren

Presentatoren zijn de deskundigen die spreken via uw webinar of webcast die inhoud kunnen delen met alle deelnemers aan de gebeurtenis.

Noteermaker

Not volgt een schrijven en publiceren van gebeurtenisnotities naar wie in de toekomst kan worden verwezen of om een samenvatting te verstrekken van personen die niet aan de webinar of webcast konden deelnemen.

Deelnemer

Deelnemers zijn de deelnemers die deelnemen aan de webinar of webcast.

Verbinding maken met audio

U kunt verbinding maken met uw audio zodat uw deelnemers u kunnen horen. Leer hoe u uw audio-instellingen kunt aanpassen en het dempen kunt in- en uitschakelen tijdens een webinar of webcast.

1

Klik op de opties voor audioverbinding in het venster Voorbeeld.

2

Kies hoe u de audio in de gebeurtenis wilt horen:

  • Computeraudiogebruiken - Gebruik uw computer met een headset of luidsprekers. Dit is het standaardtype audioverbinding.

    U kunt uw headset, luidsprekers en microfoon wijzigen.

  • Bel mij op - Voer het werk- of thuistelefoonnummer in dat u wilt bellen via de webinar ofwebcast.

  • Inbellen—Bel in via uw telefoon wanneer de webinar of webcast start. Er is een lijst met internationale in belnummers beschikbaar nadat u aan de gebeurtenis hebt deed deelnemen.

  • Geen verbinding maken met audio: u hoort geen audio in de webinar ofwebcast via uw computer of telefoon. Gebruik deze optie als u zich bij de gebeurtenis hebt maar uw computer wilt gebruiken om inhoud te delen.

3

Als u wilt deelnemen aan de webinar of webcast met uw audio gedempt, klikt u op Dempen.

U ziet Dempen opnemen als uw microfoon is gedempt. Klik op Dempen op als u wilt spreken in de webinar of webcast. U kunt ook op de spatiebalk drukken om het dempen tijdens uw gebeurtenis tijdelijk op te geven.

Als u als deelnemer deel gaat nemen aan een webinar, gaat u automatisch deel aan de webinar terwijl uw audio gedempt is. Alleen de host of cohost kan het dempen van uw geluid mogelijk maken. Webcastdeel deelnemers kunnen geen verbinding maken met audio.

Uw video starten

Maak verbinding met video zodat deelnemers u kunnen zien tijdens een webinar of webcast.

Deelnemers kunnen voor of tijdens een webinar of webcast geen verbinding maken met video.

1

Als u wilt deelnemen aan de gebeurtenis wanneer uw video is uitgeschakeld, klikt u op Video stoppen

U ziet Video starten wanneer uw video is uitgeschakeld.

2

Klik op Video starten wanneer u uw video wilt tonen.

Standaard wordt uw video met zelfweergave in spiegelbeeld weergegeven. U kunt de weergave in spiegelbeeld uitschakelen als u uzelf in uw video met zelfweergave wilt weergeven, op dezelfde manier als andere deelnemers aan de gebeurtenis u zien.

3

Klik op Deelnemen aan gebeurtenis.

Inhoud delen

Deel inhoud vanaf uw apparaat om deelnemers aan de webinar en webcasts geïnformeerd en betrokken te houden. U kunt uw volledige scherm met anderen delen of u kunt kiezen welke bestanden en toepassingen u wilt delen zodat u al het andere privé kunt houden.


Deelnemers kunnen geen inhoud van hun apparaten delen met andere webinar- of webcastdeelnemers.

Selecteer Delen in de bedieningselementen van de gebeurtenis en kies wat u wilt delen met uw deelnemers.

Inhoud delen

Voor meer informatie over het delen van uw scherm, een toepassing, een bestand of een whiteboard, zie Inhoud delen in Webex Meetings en Webex Events.

Een webinar of webcast opnemen

Uw gebeurtenissen zijn belangrijk. Als niet uw volledige team bij de gebeurtenis kan zijn of als u uw opgenomen gebeurtenissen beschikbaar wilt maken, kunt u uw gebeurtenis opnemen en later delen. De opname omvat de audio, video en presentaties.

Wanneer u een webinar of webcast inplant, kunt u automatisch opnemen inschakelen wanneer deze wordt gestart. Uw sitebeheerder heeft mogelijk ook automatisch opnemen voor uw site ingeschakeld.

Tijdens uw webinar of webcast selecteert u Opnemen en klikt u opOpnemen.

U en uw deelnemers zien de opname-indicator rechts bovenin de Webex Events -app (nieuw).

Zodra de gebeurtenis is beëindigd, ontvangt u een e-mail met de koppeling voor de opname. U kunt uw opname meestal binnen 24 uur na het einde van de gebeurtenis vinden, maar dit hangt af van de grootte van de opname, de bandbreedte van de website en andere factoren.