Schemalägg webinar eller webbsändning

Innan du börjar

Se Jämför Webinar- och Webcast-läge i Webex Events (Ny) för att avgöra om Webinar-läge eller Webcast-läge är det bästa sättet att hålla din Webex Events (ny) händelse.

1

Logga in på din Webex-webbplats, klicka på rullgardingspilen bredvid Schemalägg ett möte och välj sedan Schemalägg en händelse.

2

Ange information om händelsen, t.ex. Ämne, Händelselösenord, datum ochtid.

3

Välj antingen Webinar eller Webcast.

4

För att hålla igång händelsen kan du bjuda in panelmedlemmar som ämnesexperter.

5

Klicka på Visa avancerade alternativ för att anpassa ljudalternativ, krävaregistrering, hålla en övningssession ochmycket mer.

Starta en webinar eller webbsändning

Logga in på din Webex-webbplats, välj Möten , leta upp din händelse och välj Starta.

Om du har en Webcast-sändning när du är redo att börja sända klickar du på Starta Webcast, väljer layout för direktuppspelning och klickar sedan på Gålive.

Delta i webinar eller webbsändning

När du bjuds in till ett webbsinbjudan eller en webbsändning skickas en e-postinbjudan till dig. Du kan registrera dig för och delta i ett webbsändning eller webbsinar från inbjudan.

1

Öppna e-postinbjudan som värden har skickat till dig.

2

Kom ihåg följande:

  • Om registrering krävs klickar du på Registrera . Ange ditt namn och din e-postadress och öppna e-postbekräftelsennär registreringen har godkänts.
  • Om registrering inte krävs väljer du Delta i händelse , anger ditt namn och dine-postadress och klickar sedan på Delta i händelse.

När du deltar i en webbsändning öppnas webbsändningen i din webbläsare. Webbsändningen startar när värden startar strömningen av sändningen.

Roller i Webex Events (ny)

Värd

Värdar schemalägger och hanterar webbsinar eller webbsändning. De kan tilldela roller till mötesdeltagare och många av samma behörigheter som de andra rollerna.

Medvärd

Cohosts har många av samma behörigheter som värden. På så sätt kan de hjälpa värden att hantera ett webbsinar- eller webbsändning, eller starta dem om värden är försenad.

Diskussionsdeltagare

Panelmedlemmar är ämnesexperterna som talar på din webbs?kning eller webbsändning. De kan besvara frågor, chatta offentligt och privat med mera för att moderera webbsändningen eller webbssändningen

Presentatörer

Presentatörer är ämnesexperterna som talar på din webbsinar eller webbsändning och som kan dela innehåll med alla mötesdeltagare.

Antecknare

Antecknare skriver och publicerar händelseanteckningar som kan hänvisas till i framtiden eller tillhandahåller en sammanfattning för personer som inte kunde delta i webbssändningen eller webbsändningen.

Deltagare

Deltagarna är de mötesdeltagare som deltar i och som tittar på webbsinar eller webbsändningen.

Anslut till ljud

Du kan ansluta ditt ljud så att deltagarna kan höra dig. Lär dig att justera dina ljudinställningar och stänga av och slå på ditt eget ljud under en webbssändning eller webbsändning.

1

Klicka på ljudanslutningsalternativen i förhandsgranskningsfönstret.

2

Välj hur du vill höra ljudet under händelsen:

  • Använd datorljud— Använd din dator med hörlurar eller högtalare. Detta är standardtypen för ljudanslutning.

    Du kan byta headset, högtalare och mikrofon.

  • Ring mig på – Ange eller välj det arbets- eller hemtelefonnummer som du vill attwebbsinar eller webbsändning ska ringa.

  • Inringning – Ring in från din telefon när webbsinaren eller webbsändningen startar. En lista över globala nummer för inringning är tillgänglig efter att du har deltar i händelsen.

  • Anslut inte till ljud – Du kommer inte att höra något ljud iwebbss?et eller webbsändningen via din dator eller telefon. Använd det här alternativet om du är på mötet, men vill använda datorn för att dela innehåll.

3

Om du vill delta i webbsinar eller webbsändningen med ljudet avstängt klickar du på Stäng avljud.

Du ser Slå på ljud när mikrofonen är avstängd. Klicka på Slå på ljud när du vill tala i webbssändningen eller webbsändningen. Du kan även trycka på blanksteg för att tillfälligt slå på ljudet under händelsen.

Om du deltar i ett webbsinar som deltagare ansluter du automatiskt till webbsinar med ljudet av. Endast värden eller cohost kan slå på ditt ljud. Webcast-deltagare kan inte ansluta till ljud.

Starta din video

Anslut till video så att deltagarna kan se dig under ett webbsnaut eller webbsändning.

Deltagare kan inte ansluta till video före eller under ett webbsinar- eller webbsändning.

1

Om du vill delta i händelsen med din video avstängd, klicka på Stoppa video

Du ser Starta video när din video är avstängd.

2

Klicka på Starta video när du vill visa din video.

Som standard visas din egen videobild i den spegelvända visningen. Du kan stänga av den spegelvända vyn om du vill se dig själv i din egen video på samma sätt som andra mötesdeltagare ser dig.

3

Klicka på Delta i händelse.

Dela innehåll

Dela innehåll från din enhet för att hålla webbsdeltagare och webbsändningsdeltagare informerade och engagerade. Du kan dela hela din skärm med andra eller välja vilka filer och program du vill dela så att du kan hålla allt annat privat.


Deltagare kan inte dela innehåll från sina enheter med andra webbsdeltagare eller webbsändningsdeltagare.

Välj Dela i händelsekontrollerna och välj vad du delar med mötesdeltagarna.

Dela innehåll

Mer information om hur du delar din skärm, ett program, en fil eller en whiteboard finns i Dela innehåll i Webex Meetings och Webex Events.

Spela in webinar eller webbsändning

Dina händelser är viktiga. Om inte hela ditt teamet kan närvara eller om du vill göra inspelade händelser tillgänglig ska du spela in händelsen för att kunna dela den senare. I inspelningen ingår ljud, video och presentationer.

När du schemalägger ett webbsingar eller en webbsändning kan du aktivera att automatisk inspelning påbörjas när den startar. Din webbplatsadministratör kan även ha aktiverat automatisk inspelning för din webbplats.

Under webbssändningen väljer du Spela in och klickar på Spela in.

Du och deltagarna ser inspelningsindikatorn högst upp till höger i Webex Events (ny) app.

När händelsen avslutas får du ett e-postmeddelande med inspelningslänken. Inspelningen tas vanligtvis emot inom 24 timmar efter att händelsen har avslutats, men detta varierar beroende på inspelningens storlek, webbplatsens bandbredd och andra faktorer.