Uw Cisco Webex Events deelnemers bijhouden

U kunt de deelnemers aan uw gebeurtenis volgen door bron-id's aan bepaalde leveranciers te koppelen en de gebeurtenis-URL's te verkrijgen voor het analyseren van de gegevens van uw gebeurtenis.

Overzicht van Uw deelnemers volgen

Meet de efficiëntie van uw marketingactiviteiten voor gebeurtenissen door te volgen vanuit welke bronnen uw deelnemers deelnemen aan of zich registreren voor uw gebeurtenissen.

Voorbeeld: u promoot uw gebeurtenis via leveranciers. U kunt een bron-id voor elke leverancier toewijzen die e-mailberichten met uitnodigingen of opnamen voor u verzendt. Webex Events legt de bron-id vast wanneer een deelnemer op de URL-koppeling klikt in het e-mailbericht van een bepaalde leverancier voor de gebeurtenis, het programma of de opname.

U kunt, of uw sitebeheerder kan vervolgens een rapport voor aanwezigheid, registratie of opname genereren waarop de bron-id van elke deelnemer staat. U kunt marketingmethoden met elkaar vergelijken en bepalen welke effectiever is.

U kunt op twee manieren een bron-id aan een gebeurtenis-, programma- of opname-URL toevoegen:

 • U kunt handmatig een bron-id toevoegen door &SourceId= aan de gebeurtenis-URL toe te voegen en deze nieuwe URL te publiceren in uw e-mailberichten.

 • U kunt ook een bron-id aan het e-mailadres van een leverancier koppelen, als u uw e-mailberichten via leveranciers naar potentiële deelnemers doorstuurt.

   

Handmatig een bron-id aan uw URL toevoegen

  1Zorg dat u over de URL van de deelnemer beschikt.
  2Voeg aan het eind van de URL SourceId=xxx toe en publiceer de URL in uw e-mailberichten.

  U kunt voor een bron-id maximaal 512 tekens opgeven. U kunt zowel letters als cijfers opgeven.

  Voorbeeld: een gebeurtenis-URL met een bron-id kan zijn: https://[gebeurtenis-URL]&SourceId=BedrijfsWebsite of https://[gebeurtenis-URL]&SourceId=willekeuriggetal

  URL's voor uw gebeurtenis, programma of opname verkrijgen

  Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een gebeurtenis-URL wilt verkrijgen, gaat u naar Mijn Webex > Mijn vergaderingen en selecteert u de naam van de gebeurtenis om de pagina Gebeurtenisinformatie weer te geven.

   Om bron-id's te koppelen, gebruikt u het gebeurtenisadres voor de deelnemers.

  • Om een programma-URL te verkrijgen, vouwt u Programma's beheren aan navigatiebalk pagina van uw Webex Events-site uit en selecteert u Lijst met programma's. Selecteer de naam van het programma om de programma-URL te bekijken.

  • Als u een opname-URL wilt verkrijgen, vouwt u Een gebeurtenis hosten in navigatiebalk sessie van uw Webex Events-site uit en selecteert u Mijn gebeurtenisopnamen. Selecteer de naam van de opname om de koppeling Afspelen/downloaden weer te geven.

  Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een gebeurtenis

   1Ga naar Mijn Webex > Mijn vergaderingen.
   2Selecteer de naam van de gebeurtenis en selecteer E-mails verzenden.
     

   Als u een gebeurtenis hebt gepland, wordt het gedeelte Gebeurtenismails verzenden meteen weergegeven.

   3Selecteer Leveranciers.
   4Voer maximaal drie e-mailadressen en bron-id's van leveranciers in.
   5Selecteer Nu verzenden.

   De leveranciers ontvangen een uitnodigingsmail die ze kunnen doorsturen naar potentiële deelnemers. Het e-mailbericht bevat onder andere een gebeurtenis-URL met de bron-id die u aan de desbetreffende leverancier hebt gekoppeld. Als een deelnemer de koppeling selecteert in de e-mailbericht van de leverancier, Webex Events de bron-ID voor de deelnemer vastleggen.

   Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een programma

    1Selecteer in de navigatiebalk van uw Webex Events-website Programma's beheren > lijst met programma's.
    2Selecteer de naam van het programma.
    3Selecteer Verzenden naar leverancier op de pagina Programma.
    4Voer maximaal drie e-mailadressen en bron-id's van leveranciers in.
    5Selecteer Verzenden.

    De leveranciers ontvangen een uitnodigingsmail die ze kunnen doorsturen naar potentiële deelnemers. Het e-mailbericht bevat onder andere een programma-URL met de bron-id die u aan de desbetreffende leverancier hebt gekoppeld. Als een deelnemer de koppeling selecteert in de e-mailbericht van de leverancier, Webex Events de bron-ID voor de deelnemer vastleggen.

    Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een gebeurtenisopname

     1Selecteer in de linkernavigatiebalk van de Event Center-website Een gebeurtenis hosten > Mijn gebeurtenisopnamen.
     2Selecteer de naam van de opname.
     3Selecteer Verzenden naar leverancier op de pagina Opnamegegevens.
     4Voer maximaal drie e-mailadressen en bron-id's van leveranciers in.
     5Selecteer Verzenden.

     De leveranciers ontvangen een uitnodigingsmail die ze kunnen doorsturen naar potentiële deelnemers. Het e-mailbericht bevat onder andere een opname-URL met de bron-id die u aan de desbetreffende leverancier hebt gekoppeld. Als een deelnemer de koppeling selecteert in de e-mailbericht van de leverancier, Webex Events de bron-ID voor de deelnemer vastleggen.

     Vond u dit artikel nuttig?