Spor Cisco Webex Events-deltakere

Du kan spore deltakerne for eventen ved å knytte kilde-ID-er til bestemte leverandører og hente URL-adresser for eventen for å analysere dataene fra eventen.

Oversikt over sporing av deltakere

Mål effektiviteten av markedsføringen av eventen ved å spore kildene som deltakerne blir med fra eller registrerer seg for eventene fra.

Eksempel: Du bruker leverandører til å promotere eventene dine. Du kan tilordne en kilde-ID for hver leverandør som sender e-postmeldinger med invitasjon eller opptak for deg. Webex Events fanger opp kilde-ID-en når en deltaker bruker URL-koblingen i e-postmeldinger for eventen, programmet eller opptaket fra en bestemt leverandør.

Du eller nettstedsadministratoren kan deretter generere rapporter for deltakelse, registrering eller opptak som viser kilde-ID-en til hver deltaker. Du kan sammenligne og analysere hvilken markedsføringsmetode som er mest effektiv.

Du kan legge til en kilde-ID i en URL-adresse for en event, et program eller et opptak på to måter:

 • Legg til en kilde-ID manuelt ved å legge til &SourceId= i URL-adressen for eventen, og publiser denne nye URL-adressen i e-postmeldingene.

 • Knytt en kilde-ID til en leverandørs e-postadresse hvis du bruker leverandører til å videresende e-postmeldingene til potensielle deltakere.

   

Legge til en kilde-ID i URL-adressen manuelt

  1Hent URL-adressen for deltakeren.
  2Legg til &SourceId=xxx på slutten av URL-adressen, og publiser den deretter i e-postmeldingen.

  Du kan angi opptil 512 tegn, enten i bokstaver eller tall, for en kilde-ID.

  Eksempel: En URL-adresse for event med en kilde-ID kan være https://[eventURL]&SourceId=CompanyWebsite eller https://[eventURL]&SourceId=anynumber

  Få tak i URL-adresser for eventen, programmet eller opptaket

  Gjør én av følgende:
  • Hvis du vil ha en URL-adresse for en event, går du til Min Webex > Mine møter og velger navnet på eventen for å vise informasjonssiden for eventen.

   Hvis du vil tilknytte kilde-ID-er, bruker du eventadressen for deltakere.

  • Hvis du vil hente en URL-adresse for et program, utvider du Administrer programmer i venstre navigasjonslinje på Webex Events-nettstedet, og velger Liste over programmer. Velg navnet på programmet for å se URL-adressen for programmet.

  • Hvis du vil hente en URL-adresse for et opptak, utvider du Vær vert for en event i venstre navigasjonslinje på Webex Events-nettstedet, og velger Mine eventopptak. Velg navnet på opptaket for å se koblingen for avspilling/nedlasting.

  Knytte kilde-ID-er til leverandører for en event

   1Gå til Min Webex > Mine møter.
   2Velg navnet på eventen, og velg deretter Send e-poster.
     

   Hvis du nettopp ble ferdig med å planlegge en event, vises delen Send e-postmeldinger for event umiddelbart.

   3Velg Leverandører.
   4Angi e-postadresser og kilde-ID-er for opptil tre leverandører.
   5Velg Send nå.

   Leverandørene mottar en e-postmelding med en invitasjon som de kan videresende til potensielle deltakere. E-postmeldingen inneholder en URL-adresse for eventen med kilde-ID-en du knyttet til en bestemt leverandør. Hvis en deltaker velger koblingen fra leverandørens e-postmelding, fanger Webex Events opp kilde-ID-en for deltakeren.

   Knytte kilde-ID-er til leverandører for et program

    1På venstre navigasjonslinje på Webex Events-nettstedet velger du Administrer programmer > Liste over programmer.
    2Velg navnet på programmet.
    3Velg Send til leverandør på programsiden.
    4Angi e-postadresser og kilde-ID-er for opptil tre leverandører.
    5Velg Send.

    Leverandørene mottar en e-postmelding med en invitasjon som de kan videresende til potensielle deltakere. E-postmeldingen inneholder en URL-adresse for programmet med kilde-ID-en du knyttet til en bestemt leverandør. Hvis en deltaker velger koblingen fra leverandørens e-postmelding, fanger Webex Events opp kilde-ID-en for deltakeren.

    Knytte kilde-ID-er til leverandører for et opptak av en event

     1På venstre navigasjonslinje på Event Center-nettstedet velger du Vær vert for en event > Mine eventopptak.
     2Velg navnet på opptaket.
     3Velg Send til leverandør på siden Opptaksinformasjon.
     4Angi e-postadresser og kilde-ID-er for opptil tre leverandører.
     5Velg Send.

     Leverandørene mottar en e-postmelding med en invitasjon som de kan videresende til potensielle deltakere. E-postmeldingen inneholder en URL-adresse for opptaket med kilde-ID-en du knyttet til en bestemt leverandør. Hvis en deltaker velger koblingen fra leverandørens e-postmelding, fanger Webex Events opp kilde-ID-en for deltakeren.

     Var denne artikkelen nyttig?