Alleen oproepen naar en ontvangen op bureautelefoons, analoge telefoonadapters of de Webex Calling worden opgenomen. Gesprekken naar en van de Webex-app worden niet opgenomen met Dubber.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 • Uw partner heeft deze service ingeschakeld voor uw organisatie. U kunt deze inschakelen en configureren voor bepaalde gebruikers.

 • De oplossing Dubber Call Recording wordt geïmplementeerd als een aanbieding van derden en vereist een contractuele overeenkomst. Ga naar voor meer informatie over het product en de prijs https://www.dubber.net/contact-us/van Dubber voor gespreksopnamen en maak een account.

 • Gebruikers hebben Enterprise- of Basic Webex Calling licenties toegewezen.

 • Raadpleeg uw juridische afdeling over de regelgevingsvereisten voor het opnemen van gesprekken.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikersen selecteer vervolgens een gebruiker.

2

Selecteer Bellen , blader naar Geavanceerdegespreksinstellingenen schakel Gespreksopnamein.

Houd er rekening mee dat als u de functie Gespreksopname later uit schakelen, de instellingen van de gespreksopname van de gebruiker gewronkt worden. Gesprekken die zijn opgenomen vóór deze wijziging blijven echter behouden op het Dubber-platform.

3

Noteer de volgende informatie en gebruik de informatie die hier wordt gepresenteerd wanneer u uw dub.points later in Dubber toevoegt in deze taak:

 • serviceprovider (klant-id)
 • Externe groep (locatie-id)
 • Externe id (Gebruikers-id)
4

U kunt de volgende instellingen configureren:

 • Nooit: deze optie is standaard geselecteerd.
 • Altijd- Kies deze optie als u alle inkomende en uitgaande gesprekken wilt opgenomen.
 • Altijd met onderbreken/hervatten — Kies deze optie als u gebruikers controle wilt gevenwanneer ze opnamen kunnen onderbreken en hervatten.
 • Melding opname starten/stoppen afspelen - Kies deze optie als u een standaardaankondiging wilt afspelen aan het begin van alle inkomende en uitgaande gesprekken die alle partijen informeren dat het gesprekwordt opgenomen. U kunt een aankondiging vereisen om te voldoen aan de juridische vereisten in uw gebied.
 • Spraakberichten opnemen - Kies deze optie als u ook voicemailberichten wiltopnemen die zijn verzonden en ontvangen. Als de opslagruimte een punt van zorg is, wilt u deze optie mogelijk niet selecteren.
 • Toon herhalen elke —Standaard wordt er elke 20 seconden een toon afgespeeld die alle partijen eraan herinneren dathet gesprek wordt opgenomen. U kunt deze wijzigen in een waarde tussen 10 en 90 seconden.
5

Klik op Opslaan.

Gebruikers zien een pictogram op hun telefoon met meerdere platformen en de Webex Calling-app waarin wordt weergegeven dat er een oproep wordt opgenomen. Gebruikers kunnen de optie hebben om de opname te onderbreken, als u deze instelling voor hen inschakelen.

De volgende stap

Als u toegang wilt krijgen tot opnamen, gaat u naar uw account in Dubber, klikt u op het tabblad Personen, kiest u de juiste externe id (zoals hierboven geïdentificeerd in Control Hub), selecteert u dub.punten,klikt u op Dub point toevoegen,selecteert u de volgende selecties en klikt u vervolgens op Wijzigingen opslaan:

 • Product- Kies uw product.

 • Extern type- Voer BroadWorks in.

 • serviceprovider:kopieer en plak de overeenkomende waarde uit Control Hub.

 • Externegroep: kopieer en plak de overeenkomende waarde uit Control Hub.

 • Externeid: kopieer en plak de overeenkomende waarde uit Control Hub.