Alleen gesprekken naar en ontvangen op Bureau telefoons, analoge telefoon adapters of de Webex Calling-app worden opgenomen. Gesprekken van en naar de Webex Teams-app worden niet opgenomen met de nasynchronisatie.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Uw partner heeft deze service voor uw organisatie ingeschakeld, zodat u deze kunt inschakelen en configureren voor bepaalde gebruikers.

 • De persoon die de persoons opname opneemt, wordt geïmplementeerd als een derde partij en vereist een contractuele overeenkomst. Ga naar https://www.dubber.net/contact-us/ voor gedetailleerde informatie over het product en de prijzen van de gespreks opname van de gegevens persoon en maak een account.

 • Gebruikers hebben ondernemings-of basis Webex Calling gebruikerslicenties toegewezen.

 • Neem contact op met uw juridische afdeling over de vereisten voor het opnemen van gesprekken.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar gebruikers en selecteer een gebruiker.

2

Selecteer bellen, blader naar Geavanceerde Gespreks instellingenen Schakel gespreks opname in.

Houd er rekening mee dat als u de functie voor het opnemen van gesprekken later uitschakelt, de gespreks opname-instellingen van de gebruiker worden gewist. alle gesprekken die vóór deze wijziging zijn opgenomen, worden nog steeds behouden op het foto-platform.

3

Noteer de volgende informatie en gebruik de informatie die hier wordt weergegeven wanneer u uw dubben toevoegt. Points in de toelichting verderop in deze taak:

 • Serviceprovider (klant-ID)
 • Externe groep (locatie-ID)
 • Externe ID (Gebruikers-id)
4

U kunt de volgende instellingen configureren:

 • Nooit: deze optie is standaard geselecteerd.
 • Altijd: Kies deze optie als u alle inkomende en uitgaande gesprekken wilt opnemen.
 • Altijd met onderbreken/hervatten: Kies deze optie als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven om de opname te onderbreken en te hervatten.
 • Opname afspelen/stoppen met aankondiging: Kies deze optie als u wilt dat een standaard aankondiging wordt afgespeeld aan het begin van alle inkomende en uitgaande gesprekken waarin alle partijen worden geïnformeerd dat de oproep wordt opgenomen. U hebt mogelijk een aankondiging nodig om te voldoen aan de juridische vereisten in uw gebied.
 • Spraakberichten opnemen: Kies deze optie als u ook voicemailberichten wilt opnemen die zijn verzonden en ontvangen. Als er een probleem is met de opslagruimte, wilt u deze optie mogelijk niet selecteren.
 • Toon elke20 seconden een Toon om alle partijen die de oproep wordt opgenomen, uit te denken. U kunt dit wijzigen in een waarde tussen 10 en 90 seconden.
5

Klik op Opslaan.

Gebruikers zien een pictogram op hun mobiele telefoon en de Webex Calling-app geeft aan dat een gesprek wordt opgenomen. Gebruikers hebben mogelijk de optie om de opname te onderbreken als u deze instelling voor hen inschakelt.

Volgende stappen

Als u toegang wilt tot opnamen, gaat u naar uw account in de weer pointer https://www.dubber.net, klikt u op het tabblad personen, kiest u de gewenste externe ID (zoals hierboven aangegeven in Control hub), selecteert u dubben. Points, klikt u op dubben punt toevoegen, maakt u de volgende selecties en klikt u op wijzigingen opslaan:

 • Product: Kies uw product.

 • Extern type: Voer BroadWorks in.

 • Serviceprovider: Kopieer en plak de overeenkomende waarde van Control hub.

 • Externe groep: Kopieer en plak de overeenkomende waarde van Control hub.

 • Externe ID: Kopieer en plak de overeenkomende waarde van Control hub.