Alle Webex Calling-kunder har adgang til det gratis Dubber Go-abonnement. Med Dubber Go kan brugere optage opkald til senere brug. Betalte abonnementer er tilgængelige og tilbyder flere valgmuligheder, såsom opkaldsoptagelse til juridisk brug, ubegrænset opbevaring, AI-analyse og administratoradgang.

 • Dubber Go er tilgængelig for alle brugere og giver adgang til ubegrænsede optagelser. Hver optagelse gemmes i 30 dage. Kun brugere kan tilgå og administrere deres optagelser fra deres Dubber-portal.

 • Standard- og AI-licenser kræver en kontraktaftale med Dubber. Med de betalte licenser har du adgang til ubegrænsede optagelser og ubegrænset hukommelse, og administratoren har adgang til optagelserne. Gå til https://www.dubber.net/contact-us/ for at få detaljerede oplysninger om Dubbers produkt til opkaldsoptagelse og priser, og opret derefter en konto.

Du kan overflytte brugere fra et gratis til et betalt abonnement eller fra et betalt til et gratis abonnement når som helst. For at gøre dette skal du finde frem til antallet af brugere, som du vil overflytte, og kontakte din partner.


Når der overflyttes fra et gratis til et betalt abonnement, stopper automatisk sletning, og ubegrænset opbevaring begynder. Når der overflyttes fra et betalt til et gratis abonnement, stopper ubegrænset opbevaring, og optagelser slettes efter 30 dage.

Før du begynder

Sørg for, at følgende krav overholdes:

 • Din partner har aktiveret denne tjeneste for din organisation, hvilket gør det muligt for dig at aktivere og konfigurere den for visse brugere.

 • Brugere får tildelt brugerlicenserne Professionel eller Grundlæggende for Webex Calling.

 • Kontakt din juridiske afdeling vedrørende lovgivningsmæssige krav om optagelse af opkald.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, skal du gå til Brugere og derefter vælge en bruger.

2

Vælg Opkald, rul ned til Avancerede opkaldsindstillinger, og slå derefter opkaldsoptagelse til.

Husk, at hvis du senere deaktiverer funktionen Opkaldsoptagelse, bliver brugerens indstillinger for optagelse af opkald ryddet, men alle opkald, der blev optaget før denne ændring, bevares stadig på Dubber-platformen.

3

Notér følgende oplysninger, og brug oplysningerne, der vises her, når du tilføjer dine dub.point i Dubber senere i denne opgave:

 • Tjenesteudbyder, (kunde-ID)
 • Ekstern gruppe (placerings-ID)
 • Ekstern identifikator (bruger-ID)
4

Du kan konfigurere enhver af følgende indstillinger:

 • Aldrig – Denne valgmulighed er valgt som standard.
 • Efter behov – Vælg denne valgmulighed, hvis du vil give brugere kontrol over, hvornår de kan starte og slutte optagelser. Du kan også vælge meddelelsen Pause og genoptag, hvis relevant.
 • Altid – Vælg denne valgmulighed, hvis du vil optage alle indgående og udgående opkald.
 • Altid med pause/genoptag – Vælg denne valgmulighed, hvis du vil give brugere kontrol over, hvornår de kan sætte optagelser på pause og genoptage dem.
 • Afspil meddelelse om start/stop optagelse – Vælg denne valgmulighed, hvis du vil have en standardmeddelelse afspillet i starten af alle indgående og udgående opkald, der underretter alle parter om, at opkaldet bliver optaget. En meddelelse kan være nødvendig for at overholde de juridiske krav i dit område.

   

  Denne meddelelse er ikke inkluderet i optagelsen af opkaldet.

 • Optag talebeskeder – Vælg denne valgmulighed, hvis du også vil optage telefonsvarerbeskeder, der sendes og modtages. Hvis lagerplads er et problem, skal du muligvis ikke vælge denne valgmulighed.
 • Gentag tone hvert – Som standard afspilles en tone hvert 20. sekund, der minder alle parter om, at opkaldet bliver optaget. Du kan ændre dette til en værdi mellem 10 og 90 sekunder.
5

Klik på Gem.

Brugere vil se et ikon på deres multiplatform-telefon og i Webex Calling-appen, der viser, at et opkald bliver optaget. Brugere kan have mulighed for at sætte optagelsen på pause, hvis du aktiverer denne indstilling for dem.

Hvad er næste trin?

For at klargøre brugeren i Dubber til opkaldsoptagelse skal du klikke på fanen Personer, vælge den relevante eksterne identifikator (som beskrevet ovenfor i Control Hub), vælge dub.points, klikke på Tilføj dubpunkt, foretage følgende valg:

 • Produkt – Vælg dit produkt.

 • Ekstern type – Indtast BroadWorks.

 • Tjenesteudbyder – Kopiér og indsæt den tilsvarende værdi fra Control Hub.

 • Ekstern gruppe – Kopiér og indsæt den tilsvarende værdi fra Control Hub.

 • Ekstern identifikator – Kopiér og indsæt den tilsvarende værdi fra Control Hub.

Klik derefter på Gem ændringer.