Hvis du vil legge til klynger for Hybrid Context-tjeneste, kan du se Registrere programmet med Context-tjenesten.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester og klikker på Visning under Alle ressurser fra det lokale ressurskortet.

Alle de registrerte lokale ressursene vises som kort som inneholder informasjon og innstillinger som du kan administrere. Du kan også klikke på Legg til ressurs for å legge til en ny.

2

(Valgfritt) Filtrer ressursen som vises på denne siden, eller søk etter et bestemt ressursnavn.

3

Finn et ressurskort, klikk på Innstillinger, og konfigurer innstillingene som er spesifikke for ressursen der det er nødvendig.

4

Finn et ressurskort, klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Noder for å konfigurere innstillinger som er spesifikke for noden etter behov.