Når brukere planlegger Microsoft Teams-møter og inkluderer Webex-enheter, vises en sammenføyningsknapp på enhetene rett før møtet begynner.


WebRTC er tilgjengelig på Webex-enheter som støtter webmotoren. WebRTC støttes ikke i klasseromsoppsettet.


Disse funksjonene er ikke tilgjengelige under møtet:

  • Dele trådløst eller med en HDMI

  • Tavle

  • Avansert kamerakontroll

  • Deltakerliste

1

Før møtet starter, viser Webex-tavlen Bli med-knappen. Trykk Bli med for å gå inn i møtet.2

Anropskontrollene og selvvisningen tones bort etter noen sekunder. Når en presentasjon deles, viser Webex-tavlen presentasjonen. Innholdet som deles på skjermen, er imidlertid ikke interaktivt.

1

Før møtet starter, viser berøringskontrolleren Bli med-knappen. Trykk Bli med for å gå inn i møtet.2

Rom-enheten viser videostrømmen fra Microsoft Teams. Berøringskontrolleren har de tilgjengelige anropskontrollene. Når en presentasjon er delt, viser Rom-enheten presentasjonen. På to skjermer brukes ikke den andre skjermen.

1

Før møtet starter, viser Desk Pro Bli med-knappen. Trykk Bli med for å gå inn i møtet.

2

Anropskontrollene og selvvisningen tones bort etter noen sekunder. Når en presentasjon deles, viser Desk Pro presentasjonen fra Microsoft Teams. Innholdet som deles på skjermen, er imidlertid ikke interaktivt.