Et orienteringsrom er utstyrt med tre skjermer og to kameraer, som vist i følgende eksempeloppsett.

Briefing-rommet er skreddersydd rundt tre rommoduser: Lokal presentatør, Ekstern presentatør, og Diskusjon modus. Det er enkelt å endre modus underveis, slik at den passer til den type trening du leverer.

  • Lokal presentatør (programlederen er i rommet).

  • Ekstern presentatør (programlederen ringer inn).

  • Diskusjon (for diskusjoner mellom ulike sider med en lokal programleder i rommet).

Endre rommodus under en konferanse

Administratoren din kan ha konfigurert rommet for å bytte mellom Lokal presentatør og Ekstern presentatør moduser automatisk. Hvis den automatiske vekslingen ikke er aktivert, må du bruke Touch 10-kontrolleren for å skifte mellom rommoduser.

Automatisk veksling innebærer:

  • Lokal presentatør modus brukes når en programleder oppdages på den lokale scenen.

  • Ekstern presentatør modus brukes når ingen programleder oppdages på den lokale scenen.

Hvis du ønsker å bruke Diskusjon modus, må du alltid bruke Touch 10-kontrolleren for å velge den manuelt.

Bytt mellom de forskjellige rommodusene ved hjelp av Touch 10-kontrolleren

1

Trykk på Briefing rom på Touch 10-kontrolleren.

2

Trykk på modusen du vil endre til: Lokal presentatør, Ekstern presentatør, eller Diskusjon. Gjeldende modus er uthevet.