Du kan oppgradere fastvaren til hodetelefonene via en Cisco IP Phone (telefonfastvare 12.5 (1) eller nyere), på Jabber (versjon 12.6 eller nyere), Webex appen eller på Cisco Accessory Hub.

Under oppgraderingen blinker LED-lampene på Cisco Headset 560 Series-basen i rekkefølge fra venstre mot høyre. Når programvareoppdateringen er fullført, går LED-lampene tilbake til inaktiv tilstand.

1

Foreta ett av følgende for å starte oppgaderingen:

  • Koble hodetelefonene med USB-kabelen til en Cisco IP Phone.
  • Koble hodetelefonene med USB-kabelen til en datamaskin med Cisco Jabber.
  • Koble hodetelefonene med USB-kabelen til en datamaskin med Webex appen.
  • Koble headsettet til en datamaskin og gå til https://upgrade.cisco.com/accessories.
2

Følg anvisningene på skjermen.


 

Hvis headsettet ikke oppdateres automatisk, starter du enheten på nytt.