Oprogramowanie sprzętowe zestawu słuchawkowego można uaktualnić za pomocą Cisco IP Phone (oprogramowanie sprzętowe telefonu 12.5 (1) lub nowsze), aplikacji Jabber (wersja 12.6 lub nowsza), aplikacji Webex lub Cisco Accessory Hub.

W czasie procesu uaktualniania diody LED na stacji bazowej zestawu słuchawkowego Cisco serii 560 migają kolejno od lewej do prawej strony. Po pomyślnym uaktualnieniu oprogramowania diody LED powracają do stanu bezczynności.

1

Aby rozpocząć aktualizację, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem Cisco IP.
  • Za pomocą przewodu USB połączyć zestaw słuchawkowy z komputerem, na którym uruchomiona jest aplikacja Cisco Jabber.
  • Podłącz zestaw nagłowny za pomocą kabla USB do komputera z aplikacją Webex.
  • Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera i przejdź do https://upgrade.cisco.com/accessories.
2

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.


 

Jeśli aktualizacja zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się automatycznie, należy ponownie uruchomić urządzenie.