Du kan uppgradera headsetets inbyggda programvara via en Cisco IP Phone (telefonens inbyggda programvara 12.5 (1) eller senare), Jabber (version 12.6 eller senare), Webex-appen eller Cisco Accessory Hub.

Under uppdateringen blinkar LED-lamporna på Cisco Headset 560-serien i följd från vänster till höger. LED-lamporna återgår till passiv status när uppgraderingen av programvaran har slutförts.

1

Gör något av följande om du vill påbörja uppgraderingen:

  • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en Cisco IP-telefon.
  • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en dator som kör Cisco Jabber.
  • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en dator med Webex-appen.
  • Anslut ditt headset till en dator och gå till https://upgrade.cisco.com/accessories.
2

Följ anvisningarna på skärmen.


 

Om headsetet inte börjar att uppdateras automatiskt, startar du om enheten.