Firmvér náhlavnej súpravy môžete aktualizovať prostredníctvom Cisco IP Phone (firmvér telefónu 12.5 (1) alebo novší), Jabber (verzia 12.6 alebo novšia), aplikácia Webex alebo Cisco Accessory Hub.

Počas inovácie blikajú LED diódy na základnej súprave Cisco Headset 560 postupne zľava doprava. Po úspešnom dokončení inovácie softvéru sa kontrolky vrátia do nečinného stavu.

1

Ak chcete spustiť inováciu, vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Pripojte náhlavnú súpravu pomocou kábla USB k Cisco IP Phone.
  • Pripojte náhlavnú súpravu pomocou kábla USB k počítaču s Cisco Jabber.
  • Pripojte náhlavnú súpravu pomocou kábla USB k počítaču pomocou aplikácie Webex.
  • Pripojte náhlavnú súpravu k počítaču a prejdite na https://upgrade.cisco.com/accessories.
2

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


 

Ak sa náhlavná súprava nezačne aktualizovať automaticky, reštartujte zariadenie.