Firmver sa slušalicama sa slušalicama sa mikrofonom možete nadograditi pomoću Cisco IP Phone (telefonski firmver 12.5 (1) ili noviji), na Jabberu (verzija 12.6 ili novijoj verziji), aplikaciji Webex ili na Cisco Accessory Hub.

Tokom nadogradnje, LED-ove na bazi Cisco Headset 560 Series trepću u nizu sleva nadesno. Kada se nadogradnja softvera uspešno dovrši, LED-ove se vraćaju u stanje dokonog stanja.

1

Obavite jedan od ovih postupaka da biste započeli nadogradnju:

  • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa Cisco IP Phone.
  • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa računarom sa Cisco Jabber.
  • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa računarom pomoću aplikacije Webex aplikacije.
  • Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarom i idite na https://upgrade.cisco.com/accessories.
2

Pratite uputstva na ekranu.


 

Ako slušalice sa mikrofonom ne počnu automatski da se ažuriraju, ponovo pokrenite uređaj.