Feil: "Denne transaksjonen kan ikke fullføres. Velg et program med ikke mer enn 20 hendelser eller 20 innspillinger"

Feil: "Denne transaksjonen kan ikke fullføres. Velg et program med ikke mer enn 20 hendelser eller 20 innspillinger"

Kan ikke legge til mer enn 20 hendelser eller innspillinger i Webex Events Program.

Kan ikke legge til en eksisterende hendelse i programmet Webex Events (Classic).

Kan ikke legge til en nettverksbasert innspilling i webexhendelsesprogrammet.

 

Per utforming kan du legge til maksimalt 20 hendelser eller innspillinger (eller en kombinasjon av begge) i Webex Events (Classic) Program.

Hvordan omgå dette:
Opprett et nytt program i Webex Events (Classic), hvis du vil ha hjelp, kan du se: https://help.webex.com/en-us/5u672db/Manage-Programs-in-Cisco-Webex-Events

 

Var denne artikkelen nyttig?