Fel: *Transaktionen kan inte utföras. Välj ett program som inte har fler än 20 händelser eller 20 inspelningar”

Fel: *Transaktionen kan inte utföras. Välj ett program som inte har fler än 20 händelser eller 20 inspelningar”

Det går inte att lägga till fler än 20 händelser eller inspelningar i Webex Events program.

Det går inte att lägga till en befintlig händelse Webex Events (klassiskt) program.

Kan inte lägga till en nätverksbaserad inspelning i Webex Events program.

 

Som design kan du lägga till högst 20 händelser eller inspelningar (eller en kombination av båda) i ett Webex Events (Klassiskt) program.

Lösning:
Skapa ett nytt program i Webex Events (Klassisk) och hjälp finns här: https://help.webex.com/en-us/5u672db/Manage-Programs-in-Cisco-Webex-Events

 

Var den här artikeln användbar?