Greška: "Ova transakcija ne može biti dovršena. Izaberite program sa ne više od 20 događaja ili 20 snimaka"

Greška: "Ova transakcija ne može biti dovršena. Izaberite program sa ne više od 20 događaja ili 20 snimaka"

Nije moguće dodati više od 20 događaja ili snimaka u Webex program događaja.

Nije moguće dodati postojeći događaj u Webex Events (Classic) program.

Nije moguće dodati mrežno snimanje u program Webex Events.

 

Po dizajnu možete da dodate najviše 20 događaja ili snimaka (ili kombinaciju oba) Webex Events (Classic) programu.

Zaobilazno rešenje:
Kreirajte novi program u webex događajima (klasični) da biste videli: https://help.webex.com/en-us/5u672db/Manage-Programs-in-Cisco-Webex-Events

 

Da li je ovaj članak bio koristan?