Błąd: "Nie można ukończyć tej transakcji. Wybierz program z nie więcej niż 20 wydarzeniami lub 20 nagraniami"

Błąd: "Nie można ukończyć tej transakcji. Wybierz program z nie więcej niż 20 wydarzeniami lub 20 nagraniami"

Nie można dodać więcej niż 20 zdarzeń lub nagrań do programu wydarzeń Webex.

Nie można dodać istniejącego zdarzenia do programu Webex Events (Classic).

Nie można dodać zapisu sieciowego do programu Webex Events.

 

Na projekt można dodać maksymalnie 20 zdarzeń lub nagrań (lub kombinacji obu) do programu Webex Events (Classic).

Obejście problemu:
Tworzenie nowego programu w Webex Events (Classic), aby uzyskać pomoc, zobacz: https://help.webex.com/en-us/5u672db/Manage-Programs-in-Cisco-Webex-Events

 

Czy ten artykuł był pomocny?