Bli med-knapp på enheten i tavle-, skrivebords- og romserien

Alle disse metodene kan brukes av brukere til å planlegge møter og inkludere Cisco-enheter med Bli med-knappen:

Webex-møter

Hvis du vil ha én knapp å trykke på på Cisco-enheter, må du distribuere hybridkalenderen . Detaljene for distribusjonen avhenger av typen kalendermiljø du har og enhetstypen.

Én knapp for å trykke på tilgjengelighet for forskjellige typer møter

Tabellene nedenfor viser situasjonene der hybridkalendertjenesten kan gi OBTP til enten lokale eller skyregistrerte endepunkter.

Hybridkalender kjører på enheter som kan registreres til Webex-skyen ved hjelp av RoomOS.

Tabell 1. OBTP for møtetjenester

Møtetype

TMS-administrert med XE

Hybridkalendertjeneste

Webex

Kun PT-planlagt

Ja

Møte i personlig rom

Kun PT-planlagt

Ja

Cisco-møteserver

Ja

Ja

Microsoft Teams

Nei

Ja

Google Meet

Nei

Ja

Tredjepart

Nei

Ja

Tabell 2. Kalenderplattform etter tjeneste
Kalenderplattform

TMS-administrert

Hybridkalendertjeneste

Microsoft Exchange

Ja

Ja

O365

Ja

Ja

Google Calendar

Nei

Ja

Tabell 3. Enhetsstøtte

Enhet

TMS-administrert

Hybridkalendertjeneste

Rom OS/CE

Ja

Ja

CTS

Ja

Nei

MXP

Ja

Nei

C-serien

Ja

Nei