Cisco Webex har brukerbasert autentisering som standard. Men hvis du har en identitetsleverandør, kan du velge å knytte det miljøet til Cisco Webex. Slik holder det at brukere autentiserer seg én gang, og deretter kan de logge på med den eksisterende bedriftslegitimasjonen. Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Innstillinger, blar til Autentisering, klikker på Endre og velger deretter Integrer en tredjeparts identitetsleverandør.

Se denne artikkelen for hvordan du konfigurerer engangspålogging og alle de testede identitetsleverandørløsningene med Cisco Webex (for eksempel Active Directory Federation Services, Microsoft Azure, Google Apps og mer). Når du er integrert, kan du også stoppe automatiserte e-poster for nye brukere, slik at du kan sende dine egne kunngjøringer.