Webex štandardne používa základnú autentifikáciu. Ak však máte poskytovateľa identity, môžete sa rozhodnúť prepojiť toto prostredie s Webexom. Ľudia sa tak môžu overiť iba raz a potom sa môžu prihlásiť pomocou svojich existujúcich firemných poverení. Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do nastavenie, prejdite na Overenie, kliknite Upraviťa potom vyberte Integrujte poskytovateľa identity tretej strany.

Pozrite si tento článok ako nastaviť jednotné prihlásenie a pre všetky testované riešenia poskytovateľov identity s Webexom (ako sú Active Directory Federation Services, Microsoft Azure, Google Apps a ďalšie). Po integrácii môžete tiež potlačiť automatické e-maily pre nových používateľov, aby ste mohli posielať svoje vlastné oznámenia.